[31.08.2007]

NotesStock - malý poznámkovník

NotesStock je aplikace na pořizování poznámek implementovaná v .NET 2.0. S úspěchem ji používám každý den a průběžně během dne si poznamenávám, na čem aktuálně pracuji nebo řeším.
Mezi její hlavní znaky patří:
 • Vnořování poznámek do složek
 • Poznámky a složky mohou být označovány jako splněné
 • Různé typy poznámek rozlišené ikonkou u poznámky
 • Drag and drop
 • Ukládání do XML
 • Export složky s poznámkami do nového souboru
Klávesové zkratky
Ctrl+F2nová kořenová poznámka
Ctrl+F3nová kořenová složka
F2nová poznámka v aktuální složce
F3nová vnořená složka v aktuální složce
F5označ poznámku jako splněnou
F8smaž aktuální poznámku/složku
Základní vlastnosti pro používání
 • Jméno poznámky, které se zobrazuje ve stromě, je definováno prvním řádkem poznámky. To stejné platí i pro jméno složky.
 • V případě, že jsou všechny poznámky uvnitr složky splněné ("done"), pak celá složka se označí jako splněná. Toto je vidět u složky "work-notes", která získala šedou barvu a poznámky v ní mají zelený tipec.
 • Nově vytvožená poznámka se přidá na konec za ostatní poznámky ve složce. Nově vytvořená složka se přidá za ostatní složky, ale před poznámky v aktuální složce.
 • Klávesovou zkratkou je možné vkládat datum a čas, více viz. soubor s klávesovými zkratkami.
 • Vyzkoušejte použít Ctrl+0 až Ctrl+6 - změní se typ ikonky.
 • Další typy mohou být dodány pomocí rozhraní INoteFlag a zařazením do sekce Flags v souboru App.config
Náhled:
Small notes stock preview